location Київ, вул. М. Гришка, 3А та 5
metro Позняки
schedule Щоденно 10:00 - 22:00

Офіційні правила акції “Кіно та діти”

20.08.2021

Офіційні правила рекламної акції «КІНО І ДІТИ» (далі –  «Акція»)

у Торгівельному центрі «Аладдін»

(надалі – ТРЦ) у м. Київ, вул. Гришка, 3-А та 5.

1. В цих офіційних правилах Акції (далі – «Правила») використовуються наступні терміни:

1.1 “Партнер Акції” – кінотеатр «Miromax»

1.2 “Виконавець або Організатор” – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ-РЕНТ», яке знаходиться за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3А.

1.3 “Магазини-Партнери” – Магазини ТРЦ, а саме:

• Будинок Іграшок
• Бембі
• Sinsay
• Intertop
• Rozetka,
які здійснюють свою господарську діяльність на території ТЦ «Аладдін» за адресою: Україна, 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5, на підставі Договору оренди з Виконавцем.

1.4 “Учасник Акції” – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю Дитячого товару у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРЦ “Аладдін” (адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5) на загальну суму рівну або більшу 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, пред’явила відповідний фіскальний касовий чек або товарний чек (далі – «Чек») в Місці отримання рекламних сертифікатів. Кожен Чек підлягає пред’явленню тільки один раз.

1.5 “Період Проведення Акції” – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.

1.6 “Місце отримання рекламних сертифікатів” – 1 (перший) поверх ТРЦ «Аладдін» на інфостійці (будівля, розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі.

1.7 Дитячий товар – вироби, виготовлені спеціально для дітей та товари, які можуть знадобитися дитині. Виконавець залишає за собою право вирішувати, чи підпадає придбаний товар Учасником Акції під термін «Дитячий товар».

2. Строки проведення Акції.

2.1 Період Проведення Акції – часовий проміжок з 10:01 години 20.08.2021 до 21:55 години 20.09.2021 включно.

3. Передача (видача) рекламного сертифікату Учаснику Акції здійснюється Виконавцем на інфостійці ТРЦ «Аладдін» та здійснюється після пред’явлення Учасником Акції Виконавцю відповідного фіскального касового чеку або товарного чеку та за вимогою Виконавця придбаного товару, якщо Дитячий товар був куплений у Магазинах-Партнерах на території ТРЦ
3.1. Учасник Акції за вимогою Виконавця зобов’язаний пред’явити для отримання рекламного сертифікату Чек та Дитячий товар Виконавцю, якщо Дитячий товар був куплений в Магазині-Партнері, а саме:
– Іntertop
– Sinsay
– Rozetka.
Зокрема, в магазині «Розетка» покупцю для участі в Акції потрібно надати Чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Світовенко Г.В.;

4. Право на участь в Акції.
Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого Дитячого товару товар у Магазині-Партнері на загальну суму рівну або більшу 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, зокрема, при здійсненні покупки в магазині «Розетка», Учаснику Акції для участі в Акції потрібно надати Чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Світовенко Г.В.
Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов’язаний повністю виконувати всі умови даних Правил.

5. Призи Акції.
5.1. Призами Акції є рекламні сертифікати від кінотеатру «Miromax».
Виконавець залишає за собою право замінити Приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це.

5.2. Один Учасник Акції по одному чеку отримує лише один рекламний сертифікат.

6. Порядок участі в Акції.

6.1 Кожен Чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.

6.2 Чеки, які у разі перевірки Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-Партнером, не надають право на отримання рекламного сертифікату. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних Чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням рекламного сертифікату.

6.3 Повторна реєстрація одного і того ж самого Чека забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований Чек не надає Учаснику Акції права на отримання рекламного сертифікату.

6.4 Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники брати участь у Акції, скільки забажають, за умови дотримання цих Правил, та за наявністю окремих Чеків, із зазначеною загальною сумою в кожному з них, не менше 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок).

6.5 До участі в Акції допускаються лише Чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції.

6.6 Рекламний Сертифікат поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту рекламного сертифікату в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.

6.7 Рекламні Сертифікати можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

6.8 З моменту вручення рекламного сертифікату Учаснику Акції Організатор Акції не несе відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження рекламного сертифікату.

6.9 Якщо Учасник Акції не виконує пункт 3 або пункт 3.1 цих Правил, такий Учасник Акції втрачає право на отримання рекламного сертифікату.

7. Права та обов’язки Організатора Акції.

7.1 Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення рекламного сертифікату у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРЦ у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини, непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.
7.2 Організатор не несе відповідальності за подальше використання рекламного сертифікату Учасником Акції, після його здобуття. З моменту здобуття рекламного сертифікату Учасником Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.
7.3 Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі рекламного сертифікату у випадку, якщо Учасник Акції порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції.

8. Прикінцеві положення.

8.1 Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.

8.2 Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

8.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції/ відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.4 Факт участі в Акції означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції.

8.5 Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/.

8.6 Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами рекламного сертифікату.

8.7 Відсутність в Учасника можливості отримати рекламний сертифікат на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від рекламного сертифікату і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення рекламного сертифікату.

8.8 Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов’язана із цією Акцією.

8.9 Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.

8.10 Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.

8.11 Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.

8.12 Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

9. Інші положення:
9.1 У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
9.2 Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Правилами Акції і повинен їх виконувати.
9.8 Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.9 Процедура визначення одержувачів рекламних сертифікатів не переслідує мети отримання прибутку.

 

Акції та новини

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ІГРОЛІТО У ТРЦ АЛАДДІН»

05.07.2021

Офіційні правила рекламної акції (далі –  «Акції») у Торгівельному центрі «Аладдін»

(надалі – ТРЦ «Аладдін») у м. Київ, вул. Гришка, 3-А та 5.

 1. В цих офіційні правила рекламної акції (далі – «Правила») використовуються наступні терміни:
 • Організатор” (в подальшому «Виконавець») – ФОП ЗАБЛОЦЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, яка діє як суб’єкт підприємницької діяльності, номер запису в ЄДР 20740000000035554, дата запису 08.2018 р., ідентифікаційний код 2710616038, місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, Вулиця Січових Стрільців, будинок 79, квартира 65. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб, та несе відповідальність перед Замовником за виконання третіми особами своїх обов′язків.
 • Замовник” – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ-РЕНТ», яке знаходиться за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3А.
 • Магазини-Партнери” – Магазини-партнери Акції, зокрема магазини, кафе, ресторани, кінотеатр та інші юридичні та фізичні особи-підприємці (окрім банків та інших фінансових установ), які здійснюють свою господарську діяльність на території ТЦ «Аладдін» за адресою: Україна, 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5, на підставі Договору оренди з Організатором Акції.
 • Учасник Акції” – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю товару та/або послуги у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРЦ “Аладдін” (адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5) на загальну суму рівну або більшу 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок) гривень, зареєструвала відповідний касовий або товарний чек (чеки) в Місці Реєстрації Учасників та заповнила Анкету Учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз.
 • Період Проведення Акції” – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.
 • Місце Реєстрації Учасників” – 1 (перший) поверх ТРЦ «Аладдін» (будівля, розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі.
 • «Місце Проведення Розіграшу» – -1 (мінус перший) поверх ТРЦ «Аладдін» (будівля, розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі.
 1. Строки і місце проведення Акції.
 • Період Проведення Акції – часовий проміжок з 10:01 години 05.07.2021 до 17:30 години 01.08.2021 включно.
 • Реєстрація Учасників Акції проводиться в Місці Реєстрації Учасників з 11:00 до 21:00 кожної середи, п’ятниці, суботи та неділі у період з 07.07.2021 до 01.08.2021 включно години (окрім технічних перерв на інформаційній стійці ТРЦ «Аладдін», що знаходиться на 1 поверсі). При цьому, 11.07.2021 р., 18.07.2021 р., 25.07.2021 р. та 01.08.2021 р. реєстрація учасників проводиться з 11:00 до 17:30 години (окрім технічних перерв на інформаційній стійці ТРЦ «Аладдін», що знаходиться на 1 поверсі).

Реєстрація Анкет відбувається в наступному порядку:

Розіграш №1 – 11.07.2021 р., період реєстрації з 05.07 – 11.07.2020 р.  з 11:00 до 21:00 (у неділю 11.07.2021 року до 17.30 год.);

Розіграш №2 – 18.07.2021 р., період реєстрації з 12.07.2021 р.  – 18.07.2021 р. з 11:00 до 21:00 (у неділю 18.07.2021 року до 17:30 год.);

Розіграш №3 – 25.07.2021 р., період реєстрації з 19.07.2021 р. – 25.07.2021 р. з 11:00 до 21:00 (у неділю 25.07.2021 р. до 17:30 год.);

Розіграш №4 – 01.08.2021 р., період реєстрації з 26.07.2021 р.– 01.08.2021 р. з 11:00 до 21:00 (у неділю 01.08.2021 року до 17:30 год.).

 • Розіграш Призів відбуватиметься в чотири етапи в Місці Проведення Розіграшу Учасників 11.07.2021 р., 18.07.2021 р., 25.07.2021 р. та 01.08.2021 р. близько 18:00 години (час початку проведення розіграшу).

При цьому:

(і)      Вказаний вище час початку проведення розіграшу може уточнюватися та коригуватися Організатором шляхом попереднього розміщення повідомлення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/

(іі)     Допустиме відхилення часового проміжку, зазначеного в підпунктах 2.2.1 вище становить 3 (три) години і в будь-якому випадку визначається Виконавцем акції на його власний розсуд.

 1. Передача (видача) Призу Переможцям Акції здійснюється Виконавцем після визначення Переможця Акції на інфостійці ТРЦ «Аладдін» та здійснюється протягом 15 календарних днів з моменту завершення перевірки особи, що може тривати до 10 робочих днів, як визначено п. 6.9. цих Правил.
 2. Право на участь в Акції.

Один чек на суму рівну або більшу 500,00 грн – 1 шанс. Кількість шансів не обмежена.

В залежності від дати реєстрації Анкети, Учасник може прийняти участь у відповідному періоді.
Анкета зареєстрована до 11.07.2021 року включно до 17 год. 30 хв. приймає участь у розіграшу №1.

Анкета зареєстрована у період з 12.07.2021 року  – 18.07.2021 року (у неділю 18.07.2021 року до 17 год. 30 хв.) приймає участь у розіграшу №2.

Анкета зареєстрована у період з 19.07.2021 року – 25.07.2021 року (у неділю 19.07.2021 року до 17 год. 30 хв.) приймає участь у розіграшу №3.

Анкета зареєстрована у період з 26.07.2021 року – 01.08.2021 року (у неділю 01.08.2021 року до 17 год. 30 хв.) приймає участь у розіграшу №4.

 • Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно:
 • протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого товару та/або послуги в будь-якому Магазині-Партнері на загальну суму рівну та/або більшу 500,00 грн (п′ятсот гривень 00 копійок), зокрема, при здійсненні покупки в магазині «Розетка», покупцю для участі в Акції потрібно надати фіскальний чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Світовенко Г.В.;
 • протягом відповідного тижня Періоду Проведення Акції, що відповідає даті в чеку, зареєструвати відповідний касовий або товарний чек в Місці Реєстрації Учасників та заповнити Анкету учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз протягом одного тижня Періоду Проведення Акції, що за періодом співпадає з датою чеку. Якщо сума касового або товарного чеку становить більше ніж 500,00 грн (п′ятсот гривень 00 копійок), то покупець має право заповнити стільки Анкет Учасника Акції, скільки разів сума касових або товарного чеку буде націло кратною 500,00 грн (п′ятсот гривень 00 копійок). Учасник акції зобов’язаний зберігати зареєстрований касовий та товарний чек до закінчення Акції та передачі (видачі) призу останньому Переможцю Акції.

При цьому, реєстрація чеку відбувається у Місці Реєстрації Учасників Акції шляхом вчинення усієї наступної сукупності дій:

 • пред’явлення покупцем представнику Замовника Акції чека, що підтверджують купівлю товарів та/або послуг згідно умов, зазначених в пункті 4.1 цих Правил;
 • проставлення представником Замовника Акції відповідного штампу на зворотній стороні чека (чеків);
 • заповнення покупцем наданої Замовником Акції Анкети Учасника Акції за формою та змістом на виключний розсуд Замовника Акції та її передача представнику Замовника Акції;
 • В Акції забороняється брати участь обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Замовника, Організатора та Виконавця, Магазинів-Партнерів (в тому числі, але не виключно, продавцям, консультантам, менеджерам та іншим особам, які прямо чи опосередковано надають послуги чи є працівниками Магазинів-Партнерів), пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників,  учасникам, які були визначені Переможцями Акції, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. У випадку виявлення приналежності Переможця Акції до переліку осіб, зазначених в даному пункті, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Призу, а сам приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції відповідно до умов даних Правил.
 • Брати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні у віці з 14-років. Брати участь в Акції можна тільки особисто, не допускається участь в розіграші від імені інших осіб, через представників,  по довіреності або анонімно.
 • Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов’язаний повністю виконувати всі умови даних Правил. Після того, як учасник Акції став Переможцем Акції відповідного розіграшу, такий Учасник не має права виграти ще один Приз  у Акції надалі.
 1. Призи Акції.

5.1. Призом Акції  (далі також «Приз») є ігрові приставки PlayStation 4 1 TB Slim Black у комплекті з 3 іграми та передплатою PS Plus у кількості 8 штук.

*Під Призом мається на увазі можливість придбати за 1 грн з ПДВ PlayStation 4 1 TB Slim Black у комплекті з 3 іграми та передплатою PS Plus, переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, оригінал/копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також зробити фотографію із Призом одразу після отримання (фото робить представник Замовника чи Виконавець). Також Переможець повинен прийняти учать у відеозйомці щодо виграного Призу та надати свої враження від отриманого Призу та щодо організації подібних заходів у ТРЦ Аладдін.

Виконавець залишає за собою право замінити Приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це.

Виконавець залишає за собою право на власний розсуд, без додаткового узгодження та попередження про це, змінювати правила розіграшу додаткових призів, які не визначені у розділі 4 даних Правил як Приз.

 • Один Переможець Акції отримує лише один Приз, що описаний у. п. 4.1, але має право отримати додаткові Призи, що не потребують додаткового узгодження та попередженняпро це Учасників Акції.
 • Замовник Акції не несе відповідальності за невиконання Виконавцем своїх обов′язків перед Переможцем Акції. В будь-якому випадку Замовник Акції не відшкодовує Учасникам Акції та/або будь-яким іншим особам будь-які збитки, що будь-яким чином стосуються проведення даної Акції.
 1. Порядок участі в Акції та визначення Переможця Акції.
 • Кожен касовий або товарний чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.
 • Касові або товарні чеки, які у разі перевірки Організатором/Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-партнером, не надають право на отримання Призу. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням Призу.
 • Повторна реєстрація одного і того ж самого касового або товарного чеку забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований касовий та/або товарний чек не надає Учаснику Акції права на розіграш Призу та його отримання. Всі реєстрації Анкет Учасників Акції мають бути підтверджені наявністю оригіналу відповідного касового або товарного чеку.
 • Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники мають можливість заповнювати стільки Анкет, скільки забажають, за умови дотримання цих Правил, та за наявністю окремих касових або товарних чеків, сума кожного з них, не менше 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 копійок).
 • До участі в Акції допускаються лише чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції, та Анкети, які заповнені належним чином згідно даних Правил.
 • Реєстрація Анкет кожного тижня закінчується в день розіграшу в 17:30 год.
 • Визначення переможців Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Анкет Учасників, що приймають участь в Акції.
 • Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм визначення переможця. Організатор може визначити переможця Акції за результатом проведення окремих конкурсів під час розіграшу призів, залучивши до участі в них Учасників Акції, присутніх під час відповідного розіграшу Призу. З Правилами вказаних конкурсів Організатор ознайомить Учасників Акції, присутніх під час проведення розіграшу Призу.
 • Кожного тижня протягом Періоду проведення Акції Серед усіх акційних анкет шляхом випадкового жеребкування буде обрано 1 анкета, яка отримує Приз PlayStation 4 1 TB Slim Black у комплекті з 3 іграми та передплатою PS Plus,  за умови повного дотримання даних Правил Учасник, дані якого будуть зазначені в таких Анкетах, стане Переможником Акції та матиме право на отримання Призу після проведення перевірки особи Переможця на дотримання умов п.4.2 цих Правил, така перевірка може тривати до 10 робочих днів з дати надання таким Учасником необхідних документів (паспорт та оригінал/копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків). В разі відмови Переможця Акції від Призу від проходження перевірки на дотримання умов п.4.2 цих Правил, на виключний розсуд Організатора або Замовник Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції.
 • Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту Призу в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.
 • У разі обрання анкети, шляхом випадкового жеребкування, та у випадку відсутності фіскального/товарного чеку, зазначеного в анкеті, у зв’язку із поверненням товару придбаного під час Акції або з будь-яких інших причин, така анкета визнається недійсною та не надає Переможцю Акції права на отримання Призу.
 • Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, буде повідомлений про це одразу в Місці Проведення Розіграшу шляхом телефонного дзвінка на номер, що зазначений у Анкеті. Присутність Учасника Акції в Місці Розіграшу Призу в момент розіграшу не є обов’язковою умовою для отримання Призу. Якщо Учасник Акції, що є переможцем, не відповів по телефону в момент Розіграшу, то такий Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед всіх інших зареєстрованих анкет. Розіграш триває до тих пір, доки Переможець Акції не буде обраний.
 • Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов’язаний пред’явити представнику Організатора Акції оригінал документа, що засвічує його особу, а саме будь-якого з наступних документів: паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, військовий квиток, при отриманні Призу. Пред’явлення оригіналу документа, що засвічує особу переможця Акції, а саме: паспорту, посвідчення водія, закордонного паспорту, військового квитка є обов’язковою умовою для отримання Призу. Також, Переможець невідкладно надає представнику Організатора Акції відривну частину анкети з номером, що збігається з номером анкети, яка виграла Приз та оригінали фіскальних чеків, що були зареєстровані в Акції для перевірки дотримання всіх умов Акції, та які стали підставою для реєстрації Анкети Учасника, яка надала Учаснику Акції статус її Переможця. Ненадання або неповне надання будь-яких визначених даних та/або документів Учасника, вважається автоматичною та безумовною відмовою Переможця Акції від Призу.
 • У випадку подання Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законом, Переможець втрачає право на отримання Призу.
 • Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
 • З моменту вручення Призів Переможцям Акції Організатор Акції/Виконавець не несуть відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Призу.
 • Оголошення про Переможця Акції відповідного розіграшу опубліковується Замовником Акції на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/ через 2 (два) календарних днів після проведення відповідного розіграшу.
 1. Права та обов’язки Організатора Акції.
 • Організатор Акції залишає за собою право змінити дату та час проведення розіграшів та способу визначення Переможців Акції. Інформацію про змінену дату визначення Переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: http://www.aladdin.ua.
 • Організатор Акції не проводить будь-якого повторного повідомлення Переможця Акції про його перемогу.
 • Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРЦ у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини, непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.
 • Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т. ч. з причини зазначення Учасником Акції неправдивих/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції, або з будь-яких інших підстав. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
 • Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу Переможцем Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.
 • Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі Призу у випадку, якщо Переможець Акції надав недостовірну та/або неповну інформацію для одержання цього Призу, або порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції або чинне законодавство України.
 1. Прикінцеві положення.
 • Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.
 • Замовник Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Призу. Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.
 • У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
 • Факт участі в Акції та/або заповнення Анкети Учасника Акції, означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції, в тому числі безумовну згоду з тим, що:
  • їх ініціали (імена, по-батькові, прізвища), вік, фото- і відеоматеріали з їх зображенням, а також інтерв’ю та інші матеріали про них можуть бути використані Організатором Акції в рекламних та інших цілях, в будь-якій формі, як на території України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород, про що Учасник надає Організаторові відповідну згоду у формі участі у самій Акції;
 • ім’я, вік, номер телефону, електронна адреса Учасника, можуть бути оприлюднені Організатором Акції в будь-якій формі та в будь-яких джерелах, зокрема, на: http://www.aladdin.ua/ та на офіційній сторінці ТРЦ «Аладдін» у соціальній мережі: Facebook та Instagram, під час оголошення результатів розіграшу Призу;
 • персональні дані учасників Акції, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, електронна адреса, вік, інші дані, що вимагаються цими умовами для одержання Призу, будуть оброблятися Організатором лише для цілей, пов’язаних з Акцією, і можуть бути оголошені/передані третім особам, пов’язаним з проведенням даної Акції (Організатору Акції, Виконавцю Акції).
 • Приймаючи участь в Акції та/або заповнюючи анкету Учасника Акції, всі Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на використання, зберігання та обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N2297-VI із змінами та доповненнями, на їх передачу третім особам, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
 • Учасники Акції ознайомлені зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N 2297-VI із змінами та доповненнями.
 • Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/, під час оголошення результатів розіграшу Призу;
 • Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами Призу.
 • Відсутність в Учасника можливості отримати Приз на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від Призу і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення Призу.
 • Отримання Призу Акції допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови даних Правил Акції і отримали відповідне право згідно цих же Правил Акції, і лише ними особисто. Якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати Приз особисто, він не має права передати/уступити право отримання Призу третім особам та/або отримати Приз через представника.
 • Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов’язана із цією Акцією.
 • Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації, дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.
 • Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.
 • Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.
 • Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Офіційними умовами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.
 1. Інші положення:

9.1       У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

9.2       Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.

9.3.      Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

9.4       Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

9.5.      Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.6       Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

9.7       Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

9.8       Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.

9.9        Процедура визначення одержувачів Призів не переслідує мети отримання прибутку.

9.10     Виконавець Акції залишає за собою право змінювати призовий фонд Акції та/або окремих видів призів Акції, або включити в Акцію інші призи, не передбачені цими Правилами.

9.11     Всі учасники, які приймають участь у Акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я, які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з Акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь-яких претензій до Виконавця Акції та Замовника.

9.12         Учасники акції зобов’язані мати доступ до телефону (номер, який зареєстрований у Анкеті) у дні розіграшу 11.07.2021 р., 18.07.2021 р., 25.07.2021 р. та 01.08.2021 р. у проміжок часу з 18 год 00 хв до 19 год 00 хв. У випадку, коли анкета Учасника Акції якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, Учаснику Акції буде зателефоновано по номеру з Анкети. Якщо Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз та такий Учасник Акції не відповів по телефону в момент Розіграшу, тоді такий Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за ситуації, коли телефон Учасника Акції вимкнений, поза зоною досяжності, зайнятий розмовою, не працює чи Учаснику Акції неможливо додзвонитися.

 

Акції та новини

Офіційні правила рекламної акції «До Дня Святого Валентина»

09.02.2021

Офіційні правила рекламної акції «До Дня Святого Валентина»
(далі – Акції) у торговельно-розважальному центрі «Аладдін»
(надалі – ТРЦ «Аладдін») у м. Київ, вул. Гришка, 3-А та 5.

1. В цих офіційних правилах рекламної акції «ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (далі також «Правила») використовуються наступні терміни:

1.1 “Організатор” (далі також «Виконавець») – Фізична особа-підприємець Поляк Яна, яка діє як суб’єкт підприємницької діяльності, номер запису в ЄДР 20680000000029426, дата запису 21.07.2015 р., ідентифікаційний код 3159025483, місцезнаходження: Україна, 03028, місто Київ, Вулиця Велика Китаївська, будинок 10-А, квартира 169. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб, та несе відповідальність перед Замовником за виконання третіми особами своїх обов′язків.
1.2 “Замовник” – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ-РЕНТ», яке знаходиться за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3А.
1.3 “Магазини-Партнери” – Магазини-партнери Акції, зокрема магазини, кафе, ресторани, кінотеатр та інші юридичні та фізичні особи-підприємці (окрім фінансових установ, аптек), які здійснюють свою господарську діяльність на території ТРЦ «Аладдін» за адресою: Україна, 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5, на підставі договору оренди з Замовником.
1.4 “Учасник Акції” – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю товару та/або послуги у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРЦ “Аладдін” (адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5) на загальну суму рівну або більшу 200,00 (двісті гривень 00 копійок) гривень, зареєструвала відповідний касовий або товарний чек (чеки) в Місці Реєстрації Учасників та заповнила Анкету Учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз.
1.5 “Період Проведення Акції” – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.
1.6 “Місце Реєстрації Учасників” – 1 (перший) поверх ТРЦ «Аладдін» (будівля, що розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) на інформаційній стійці ТРЦ «Аладдін».
1.7 «Місце Проведення Розіграшу» – онлайн трансляція на сторінці ТРЦ «Аладдін» у Facebook https://www.facebook.com/sc.aladdin/.

2. Тривалість проведення Акції.
2.1 Період Проведення Акції – часовий проміжок з 12:00 години до 17:55 години 14 лютого 2021 включно.
2.2 Реєстрація Учасників Акції проводиться в Місці Реєстрації Учасників з 12:00 до 17:55 години 14.02.2021 р. Дата чеку повинна співпадати з датою реєстрації розіграшу.
2.3. Розіграш Призів відбуватиметься на Місці Проведення Розіграшу 14.02.2021 р. Час початку проведення розіграшу о 18 год. 00 хв.
При цьому:
(і) Вказаний вище час початку проведення розіграшу може бути змінений організатором шляхом попереднього розміщення повідомлення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/.

3. Передача (видача) Призу переможцям Акції здійснюється Виконавцем після визначення Переможця Акції на інфостійці ТРЦ «Аладдін» на 1 першому поверсі після проведення відповідного розіграшу та проведення перевірки особи відповідно до пункту 4.2 цих Правил, що може тривати до 14 робочих днів.
Переможець розіграшу повинен прийти для отримання Призу до 21.02.2021 р. включно.
У випадку, коли переможець відповідного розіграшу не з’явився для отримання Призу, такий переможець Акції втрачає право на отримання Призу.
4. Право на участь в Акції.
Один (1) чек – 1 анкета. Кількість анкет не обмежена.
Анкети беруть участь відповідно до їх дати реєстрації, що зазначені у пункті 2.2. цих Правил.
4.1 Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно:
4.1.1 протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого товару та/або послуги в будь-якому Магазині-Партнері на загальну суму рівну та/або більшу 200,00 (п′ятсот гривень 00 копійок) гривень (зокрема, при здійсненні покупки в магазині «Розетка», покупцю для участі в Акції потрібно надати фіскальний чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Лукашенка Олександра Григоровича);
4.1.2 протягом Періоду Проведення Акції, що відповідає даті в чеку, зареєструвати відповідний касовий або товарний чек в Місці Реєстрації Учасників та заповнити Анкету учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз протягом Періоду Проведення Акції, що за періодом співпадає з датою чеку. Учасник акції зобов’язаний зберігати зареєстрований касовий та товарний чек до закінчення Акції та передачі (видачі) призу останньому Переможцю Акції.
4.1.3 При цьому, реєстрація чеку відбувається у Місці Реєстрації Учасників Акції шляхом вчинення наступної сукупності дій:
4.1.3.1 пред’явлення покупцем представнику Замовника Акції чеку, що підтверджує купівлю товарів та/або послуг згідно умов, зазначених в пункті 4.1.1 цих Правил;
4.1.3.2 проставлення представником Замовника Акції відповідного штампу на зворотній стороні чека;
4.2 В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Замовника, Організатора (Виконавця), Магазинів-Партнерів, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. У випадку виявлення приналежності Переможця Акції до переліку осіб, зазначених в даному пункті, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Призу, а сам приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції відповідно до умов даних Правил.
4.3 Брати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні у віці з 18-років. Брати участь в Акції можна тільки особисто, не допускається участь в розіграші від імені інших осіб, через представників, по довіреності або анонімно.
4.4 Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов’язаний повністю виконувати всі умови даних Правил.
4.5 Анкета Учасника Акції, яку було обрано під час розіграшу призу Акції (жеребкування), більше не приймає участі в наступних розіграшах протягом періоду проведення даної акції.

5. Призи Акції.
5.1. Призами Акції (далі також «Приз») є – сертифікати Pesto Café у кількості 14 штук та сертифікати у кінотеатр Miromax*
*Під Призом мається на увазі можливість отримати сертифікат, переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, а також зробити фотографію із Призом одразу після отримання (фото робить представник Замовника чи Виконавець). Також Переможець повинен прийняти учать у відеозйомці щодо виграного Призу та надати свої враження від отриманого Призу та щодо організації подібних заходів у ТРЦ «Аладдін».
Виконавець залишає за собою право замінити Приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це.
5.2. Один Переможець Акції отримує лише один Приз.
5.3. Замовник Акції не несе відповідальності за невиконання Виконавцем своїх обов′язків перед Переможцем Акції. В будь-якому випадку Замовник Акції не відшкодовує Учасникам Акції та/або будь-яким іншим особам будь-які збитки, що будь-яким чином стосуються проведення даної Акції.

6. Порядок участі в Акції та визначення Переможця Акції.
6.1 Кожен касовий або товарний чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.
6.2 Касові або товарні чеки, які у разі перевірки Організатором/Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-партнером, не надають право на отримання Призу. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням Призу.
6.3 Повторна реєстрація одного і того ж самого касового або товарного чеку забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований касовий та/або товарний чек не надає Учаснику Акції права на розіграш Призу та його отримання. Всі реєстрації Анкет Учасників Акції мають бути підтверджені наявністю оригіналу відповідного касового або товарного чеку.
6.4 Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники мають можливість заповнювати стільки Анкет, скільки забажають, за умови дотримання цих Правил, та за наявністю окремих касових або товарних чеків, сума кожного з них, не менше 200,00 (двісті) гривень.
6.5 До участі в Акції допускаються лише чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції, та Анкети, які заповнені належним чином згідно даних Правил.
6.6 Реєстрація Анкет закінчується в день розіграшу в 17:55 год.
6.7 Визначення переможців Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Анкет Учасників, що приймають участь в Акції.
6.8 Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм визначення переможця. Організатор може визначити переможця Акції за результатом проведення окремих конкурсів під час розіграшу призів, залучивши до участі в них Учасників Акції, присутніх під час відповідного розіграшу Призу. З правилами вказаних конкурсів Організатор ознайомить Учасників Акції, присутніх під час проведення розіграшу Призу.
6.9 Протягом Періоду Проведення Акції серед усіх акційних анкет шляхом випадкового жеребкування буде обрано 1 анкета, яка отримує Приз, що надається на розсуд Організатора. За умови повного дотримання даних Правил Учасник, дані якого будуть зазначені в таких Анкетах, стане Переможником Акції та матиме право на отримання Призу. В разі відмови Переможця Акції від Призу на виключний розсуд Організатора Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції.
6.10 Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту Призу в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.
6.11 У разі обрання анкети, шляхом випадкового жеребкування, та у випадку відсутності фіскального/товарного чеку, зазначеного в анкеті, у зв’язку із поверненням товару придбаного під час Акції або з будь-яких інших причин, така анкета визнається недійсною та не надає Переможцю Акції права на отримання Призу.
6.12 Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, буде повідомлений про це наступного дня шляхом телефонного дзвінка на номер, що зазначений у Анкеті.
6.13 Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов’язаний пред’явити представнику Організатора Акції оригінал документа, що засвічує його особу, а саме будь-якого з наступних документів: паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, військовий квиток, при отриманні Призу. Пред’явлення оригіналу документа, що засвічує особу переможця Акції, а саме: паспорту, посвідчення водія, закордонного паспорту, військового квитка є обов’язковою умовою для отримання Призу. Ненадання або неповне надання будь-яких визначених даних та/або документів Учасника, вважається автоматичною та безумовною відмовою Переможця Акції від Призу.
6.14 У випадку подання переможцем (або іншою особою) заяви про повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення переможця, в строки, визначені законом, переможець втрачає право на отримання Призу.
6.15 Всі Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
6.16 З моменту вручення Призів Переможцям Акції Замовник/Виконавець не несуть відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Призу.

7. Права та обов’язки Організатора Акції.
7.1 Організатор Акції залишає за собою право змінити дату та час проведення розіграшів та способу визначення Переможців Акції. Інформацію про змінену дату визначення Переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: http://www.aladdin.ua.
7.2 Організатор Акції не проводить будь-якого повторного повідомлення Переможця Акції про його перемогу.
7.3 Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРЦ у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.
7.4 Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т. ч. з причини зазначення Учасником Акції неправдивих/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції, або з будь-яких інших підстав. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.5 Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу Переможцем Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.
7.6 Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі Призу у випадку, якщо Переможець Акції надав недостовірну та/або неповну інформацію для одержання цього Призу, або порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції або чинне законодавство України.

8. Прикінцеві положення.
8.1 Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.
8.2 Замовник Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Призу. Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.
8.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил, та/або питань, не урегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.4 Факт участі в Акції та/або заповнення Анкети Учасника Акції, означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції, в тому числі безумовну згоду з тим, що:
8.4.1 їх ініціали (імена, по-батькові, прізвища), вік, фото- і відеоматеріали з їх зображенням, а також інтерв’ю та інші матеріали про них можуть бути використані Організатором Акції в рекламних та інших цілях, в будь-якій формі, як на території України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород, про що Учасник надає Організаторові відповідну згоду у формі участі у самій Акції;
8.4.2 ім’я, вік, номер телефону, електронна адреса Учасника, можуть бути оприлюднені Організатором Акції в будь-якій формі та в будь-яких джерелах, зокрема, на: http://www.aladdin.ua/ та на офіційній сторінці ТРЦ «Аладдін» у соціальній мережі: Facebook та Instagram, під час оголошення результатів розіграшу Призу;
8.4.3 персональні дані учасників Акції, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, електронна адреса, вік, інші дані, що вимагаються цими умовами для одержання Призу, будуть оброблятися Організатором лише для цілей, пов’язаних з Акцією, і можуть бути оголошені/передані третім особам, пов’язаним з проведенням даної Акції (Виконавцю Акції).
8.5 Приймаючи участь в Акції та/або заповнюючи анкету Учасника Акції, всі Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на використання, зберігання та обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N2297-VI із змінами та доповненнями, на їх передачу третім особам, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
8.6 Учасники Акції ознайомлені зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N 2297-VI із змінами та доповненнями.
8.7 Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду Проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/.
8.8 Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами Призу.
8.9 Відсутність в Учасника можливості отримати Приз на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від Призу і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення Призу.
8.10 Отримання Призу Акції допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови даних Правил Акції і отримали відповідне право згідно цих же Правил Акції, і лише ними особисто. Якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати Приз особисто, він не має права передати/уступити право отримання Призу третім особам та/або отримати Приз через представника.
8.11 Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов’язана із цією Акцією.
8.12 Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації, дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.
8.13 Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.
8.14 Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.
8.15 Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Офіційними умовами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

9. Інші положення:
9.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
9.2. Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.
9.3. Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
9.4. Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
9.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
9.7. Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
9.8. Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.9. Процедура визначення одержувачів Призів не переслідує мети отримання прибутку.
9.10. Виконавець Акції залишає за собою право змінювати перелік Призів Акції або включити в Акцію інші призи, не передбачені цими Правилами.
9.11. Всі учасники, які приймають участь у Акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я, які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з Акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь-яких претензій до Виконавця Акції та Замовника.
9.12. У випадку, коли анкета Учасника Акції якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, Учаснику Акції буде зателефоновано по номеру з Анкети.
9.13. Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.14. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/.

Акції та новини

location Київ, вул. М. Гришка, 3А та 5
metro Позняки
schedule Щоденно 10:00 - 22:00
Закрити