Офіційні умови акції
Офіційні правила рекламної акції (далі – Акції) у Торгівельному центрі «Аладдін»

(надалі – ТРЦ «Аладдін») у м. Київ, вул. Гришка, 3-А та 5.

1. В цих Правилах використовуються наступні терміни:

1.1 "Організатор" (в подальшому «Виконавець») – Товариство з обмеженою відповідальністю «Алтім ЛТД», яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, Бульвар Дружби Народів, будинок 27, квартира 65. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб, та несе відповідальність перед Замовником за виконання третіми особами своїх обов′язків.

1.2 "Замовник" – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ-РЕНТ», яке знаходиться за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3А.

1.3 "Магазини-Партнери" – Магазини-партнери Акції, зокрема магазини, кафе, ресторани, кінотеатр та інші юридичні та фізичні особи-підприємці (окрім банків та інших фінансових установ, магазину "Розетка"), які здійснюють свою господарську діяльність на території ТЦ «Аладдін» за адресою: Україна, 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5, на підставі Договору оренди з Організатором Акції.

1.4 "Учасник Акції" – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю товару та/або послуги у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРЦ "Аладдін" (адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5) на загальну суму рівну або більшу 500,00 (п′ятсот гривень 00 копійок) гривень, зареєструвала відповідний касовий або товарний чек (чеки) в Місці Реєстрації Учасників та заповнила Анкету Учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз.

1.5 "Період Проведення Акції" – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.

1.6 "Місце Реєстрації Учасників" – 1 (перший) поверх ТРЦ «Аладдін» (будівля, розміщена за адресю м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі навпроти центрального входу.

1.7 «Місце Проведення Розіграшу» – -1 (мінус перший) поверх ТРЦ «Аладдін» (будівля, розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі біля басейну з рибками.

2. Строки і місце проведення Акції.

2.1 Період Проведення Акції – часовий проміжок з 10:01 години 01.02.2020 до 17:30 години 16.02.2020 включно.

2.2 Реєстрація Учасників Акції проводиться в Місці Реєстрації Учасників з 11:00 до 21:00 години кожної п'ятниці, суботи та неділі у період з 01.02.2020 до 16.02.2020 включно. При цьому, 16.02.2020 р. реєстрація учасників проводиться з 11:00 до 17:30 години.

Реєстрація Анкет відбувається в наступному порядку:

01.02.2020 – з 11:00 до 21:00;
02.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
07.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
08.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
09.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
14.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
15.02.2020 - з 11:00 до 21:00;
16.02.2020 - з 11:00 до 17:30.

2.2.1 Розіграш Призів відбуватиметься в місці проведення розіграшу на – 1 поверсі атріуму біля фонтану з рибками 16.02.2020 р., близько 18:00 години (час початку проведення розіграшу).
При цьому:
(і) Вказаний вище час початку проведення розіграшу може уточнюватися та коригуватися Організатором шляхом попереднього розміщення повідомлення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/
(іі) Допустиме відхилення часового проміжку, зазначеного в підпунктах 2.2.1 вище становить 3 (три) години і в будь-якому випадку визначається Виконавцем акції на його власний розсуд.
2.3 Передача (видача) Призу Переможцям Акції здійснюється Виконавцем після визначення Переможця Акції в наступні дати: 16.02.2020 р.
3. Право на участь в Акції.
Кожні 500 грн. у чеку – 1 шанс. Кількість шансів не обмежена.
Анкети, що зареєстровані, мають бути з терміном дії лише включно з 01.02.2020 по 16.02.2020 до 17:30.
3.1 Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно:
3.1.1 протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого товару та/або послуги в будь-якому Магазині-Партнері, (окрім банків та інших фінансових установ, магазину Розетка) , що знаходяться на території ТРЦ «Аладдін» (адреса: м. Київ, вул. М. Гришка, 3-А та вул. М. Гришка, 5) на загальну суму в одному чеку, рівну та/або більшу 500,00 (п′ятсот гривень 00 копійок) гривень;
3.1.2 протягом Періоду Проведення Акції, що відповідає даті в чеку, зареєструвати відповідний касовий або товарний чек в Місці Реєстрації Учасників та заповнити Анкету учасника Акції. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз протягом Періоду Проведення Акції, що за періодом співпадає з датою чеку. Якщо сума касового або товарного чеку становить більше ніж 500 (п'ятсот гривень 00 копійок), то покупець має право заповнити стільки Анкет Учасника Акції, скільки разів сума касових або товарного чеку буде націло кратною 500 (п'ятистам). Учасник акції зобов'язаний зберігати зареєстрований касовий та товарний чек до закінчення Акції та передачі (видачі) призу останньому Переможцю Акції.

При цьому, реєстрація чеку відбувається у Місці Реєстрації Учасників Акції шляхом вчинення усієї наступної сукупності дій:

3.1.2.1 пред'явлення покупцем представнику Виконавця Акції чеків, що підтверджують купівлю товарів та/або послуг згідно умов, зазначених в пункті 3.1 цих Правил;

3.1.2.2 проставлення представником Виконавця Акції відповідного штампу на зворотній стороні чека (чеків);

3.1.2.3 заповнення покупцем наданої Виконавцем Акції Анкети Учасника Акції за формою та змістом на виключний розсуд Виконавця Акції та її передача представнику Виконавця Акції;

3.2 В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Замовника, Організатора та Виконавця, Магазинів-Партнерів, пов'язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. У випадку виявлення приналежності Переможця Акції до переліку осіб, зазначених в даному пункті, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Призу, а сам приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції відповідно до умов даних Правил.

3.3 Брати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні у віці з 18-років, при цьому за наступних умов: особи яким виповнилось 18 (вісімнадцять) років беруть участь самостійно. Брати участь в Акції можна тільки особисто, не допускається участь в розіграші від імені інших осіб, через представників, по довіреності або анонімно!

3.4 Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов'язаний повністю виконувати всі умови даних Правил.

4. Призи Акції.

4.1. Призом Акції (далі також «Головний Приз») є - подарунковий сертифікат номіналом 30000 (тридцять тисяч ) грн. на шопінг в ТРЦ Аладдін*

*Під головним призом мається на увазі подарунковий сертифікат номіналом 30000 (тридцять тисяч) грн. на шопінг в ТРЦ Аладдін, переможець повинен надати свої паспортні та контактні дані, ідентифікаційний код, а також зробити фотографію із Призом одразу після розіграшу (фото робить представник Замовника чи Виконавець). Також Переможець повинен прийняти учать у відеозйомці щодо виграного Призу та надати свої враження від отриманого Призу та щодо організації подібних заходів у ТРЦ Аладдін.

Покупець своїм підписом дає згоду на зберігання та обробку своїх персональних даних.

Подарунковий сертифікат номіналом 30000 (тридцять тисяч) грн. на шопінг в ТРЦ Аладдін (далі – Сертифікат) може бути використаний в період з 17 лютого 2020 року по 1 березня 2020 року включно, а саме здійснений обмін номіналу сертифікату на товари чи послуги, які продаються/надаються в магазинах/кафе/ресторанах ТРЦ Аладдін (далі – Шопінг з Сертифікатом в ТРЦ Аладдін). Обмеженням обміну на товари чи послуги, які продаються/надаються в магазинах/кафе/ресторанах ТРЦ Аладдін є наступні Магазини/Партнери:

1. Обмін валют – неможливо

2. Магазин Розетка – 5000 гривень на покупки з розрахунком на території ТРЦ Аладдін

3. Ресторани/кафе - лише обмін на рівнозначний сертифікат за наявності останнього у даному закладі

Переможець може здійснити Шопінг з Сертифікатом в ТРЦ Аладдін лише за присутності представника Організатора Акції та в робочій час ТРЦ Аладдін.

Покупець обирає товари чи послуги, які продаються /надаються в магазинах/кафе/ресторанах ТРЦ Аладдін, а представник Організатора оплачує покупки, залишаючи собі чеки для звітності.

Власник Сертифікату повинен за 24 години попередити та погодити з представником Організатора Акції дату та час здійснення Шопінгу з Сертифікатом в ТРЦ Аладдін.

Переможець повинен за один робочий день ТРЦ Аладдін здійснити Шопінг з Сертифікатом в ТРЦ Аладдін.

Якщо загальна сума покупок за цим Cертифікатом перевищує номінальну вартість (включаючи ПДВ), то різницю покриває Переможець.

Якщо загальна сума покупок за цим Сертифікатом менша, ніж номінальна вартість (з ПДВ), то еквівалент невитраченої суми Сертифікату Переможцем не компенсується останньому у грошовій формі.

Сертифікат ні за яких умов не підлягає обміну на його грошовий еквівалент.

Обов'язковою умовою участі у акцій є:

1. після Шопінгу з Сертифікатом в ТРЦ Аладдін, написання та підпис переможцем розписки про отримання номіналу сертифікату у вигляді товарів та послуг, та відсутність претензій до Організатора та ТРЦ Аладдін.

2. Копіювання чеків для підтвердження отриманих після Шопінгу товарів та послуг на території ТРЦ Аладдін.

Виконавець залишає за собою право замінити Головний приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це.

Виконавець залишає за собою право на власний розсуд, без додаткового узгодження та попередження про це, змінювати правила розіграшу додаткових призів, які не визначені у розділі 4 даних Правил як Головний приз.

4.2. Один Переможець Акції отримує лише один Приз, що описаний у. п. 4.1, але має право отримати додаткові Призи, що не потребують додаткового узгодження та попередження про це Учасників Акції.

4.3. Замовник Акції не несе відповідальності за невиконання Виконавцем своїх обов′язків перед Переможцем Акції. В будь-якому випадку Замовник Акції не відшкодовує Учасникам Акції та/або будь-яким іншим особам будь-які збитки, що будь-яким чином стосуються проведення даної Акції.

5. Порядок участі в Акції та визначення Переможця Акції.

5.1 Кожен касовий або товарний чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.

5.2 Касові або товарні чеки, які у разі перевірки Організатором/Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-партнером, не надають право на отримання Призу. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред'явлення оригіналів відповідних чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням Призу.

5.3 Повторна реєстрація одного і того ж самого касового або товарного чеку забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований касовий та/або товарний чек не надає Учаснику Акції права на розіграш Призу та його отримання. Всі реєстрації Анкет Учасників Акції мають бути підтверджені наявністю оригіналу відповідного касового або товарного чеку.

5.4 Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники мають можливість заповнювати стільки Анкет, скільки забажають, за умови дотримання цих Офіційних Правил Акції, та за наявністю окремих касових або товарних чеків, сума кожного з них, не менше 500,00 (п'ятсот) гривень.

5.5 До участі в Акції допускаються лише чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції, та Анкети, які заповнені належним чином згідно даних Правил.

5.6 Реєстрація Анкет кожного тижня закінчується в день розіграшу в 17:30 год.

5.7 Визначення переможців Акції буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Анкет Учасників, що приймають участь в Акції.

5.8 Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм визначення переможця. Організатор може визначити переможця Акції за результатом проведення окремих конкурсів під час розіграшу призів, залучивши до участі в них Учасників Акції, присутніх під час відповідного розіграшу Призу. З правилами вказаних конкурсів Організатор ознайомить Учасників Акції, присутніх під час проведення розіграшу Призу.

5.9 Серед усіх акційних анкет шляхом випадкового жеребкування буде обрано 1 анкета, яка отримує головний Приз - Подарунковий сертифікат номіналом 30000 (тридцять тисяч) грн. За умови повного дотримання даних Правил Учасник, дані якого будуть зазначені в таких Анкетах, стане Переможником Акції та матиме право на отримання Призу. В разі відмови Переможця Акції від Призу на виключний розсуд Організатора Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції.

5.10 Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту Призу в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.

5.11 У разі обрання анкети, шляхом випадкового жеребкування, та у випадку відсутності фіскального/товарного чеку, зазначеного в анкеті, у зв'язку із поверненням товару придбаного під час Акції або з будь-яких інших причин, така анкета визнається недійсною та не надає Переможцю Акції права на отримання Призу.

5.12 Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що отримала можливість виграти Приз, буде повідомлений про це одразу в місці розіграшу. Присутність Учасника Акції в Місці Розіграшу Призу в момент розіграшу є обов'язковою умовою для отримання Призу. Якщо він відсутній в зазначений час в момент жеребкування в Місці Проведення Розіграшу за адресою, зазначеною у цих Правилах, Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед всіх інших зареєстрованих анкет.

5.13 Учасник Акції, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов'язаний негайно пред'явити представнику Організатора Акції оригінал документа, що засвічує його особу, а саме будь-якого з наступних документів: паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, військовий квиток, в місці розіграшу Призу. Пред'явлення оригіналу документа, що засвічує особу переможця Акції, а саме: паспорту, посвідчення водія, закордонного паспорту, військового квитка є обов'язковою умовою для отримання Призу. Також, Переможець невідкладно надає представнику Організатора Акції відривну частину анкети з номером, що збігається з номером анкети, яка виграла Приз та оригінали фіскальних чеків, що були зареєстровані в Акції для перевірки дотримання всіх умов Акції, та які стали підставою для реєстрації Анкети Учасника, яка надала Учаснику Акції статус її Переможця. Ненадання або неповне надання будь-яких визначених даних та/або документів Учасника, вважається автоматичною та безумовною відмовою Переможця Акції від Призу.

5.14 У випадку подання Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законом, Переможець втрачає право на отримання Призу.

5.15 За правилами Акції, Приз надається Виконавцем за власний кошт, у зв'язку із чим останній є податковим агентом (згідно визначення Податковим кодексом України), та за власний кошт сплачує всі передбачені податки та збори, пов'язані з врученням такого Призу Переможцю Акції за цими Правилами.

5.16 З моменту вручення Призів Переможцям Акції Організатор Акції/Виконавець не несуть відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Призу.

6. Права та обов'язки Організатора Акції.

6.1 Організатор Акції залишає за собою право змінити дату та час проведення розіграшів та способу визначення Переможців Акції. Інформацію про змінену дату визначення Переможця можна буде дізнатися на офіційному сайті: http://www.aladdin.ua/ та на офіційній сторінці ТРЦ «Аладдін» у соціальній мережі Facebook.

6.2 Організатор Акції не проводить будь-якого повторного повідомлення Переможця Акції про його перемогу.

6.3 Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, або інші обставини непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.

6.4 Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т. ч. з причини зазначення Учасником Акції неправдивих/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції, або з будь-яких інших підстав. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.5 Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу Переможцем Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.

6.6 Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі Призу у випадку, якщо Переможець Акції надав недостовірну та/або неповну інформацію для одержання цього Призу, або порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції або чинне законодавство України.

7. Прикінцеві положення.

7.1 Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.

7.2 Замовник Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення їх претендентом на отримання Призу. Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

7.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних Правил, та/або питань, не урегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.

7.4 Факт участі в Акції та/або заповнення Анкети Учасника Акції, означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції, в тому числі безумовну згоду з тим, що:

7.4.1 їх ініціали (імена, по-батькові, прізвища), вік, фото- і відеоматеріали з їх зображенням, а також інтерв'ю та інші матеріали про них можуть бути використані Організатором Акції в рекламних та інших цілях, в будь-якій формі, як на території України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород, про що Учасник надає Організаторові відповідну згоду у формі участі у самій Акції;

7.4.2 ім'я, вік, номер телефону, електронна адреса Учасника, можуть бути оприлюднені Організатором Акції в будь-якій формі та в будь-яких джерелах, зокрема, на: http://www.aladdin.ua/ та на офіційній сторінці ТРЦ «Аладдін» у соціальній мережі: Facebook та Instagram, під час оголошення результатів розіграшу Призу;

7.4.3 персональні дані учасників Акції, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, електронна адреса, вік, інші дані, що вимагаються цими умовами для одержання Призу, будуть оброблятися Організатором лише для цілей, пов'язаних з Акцією, і можуть бути оголошені/передані третім особам, пов'язаним з проведенням даної Акції (Організатору Акції, Виконавцю Акції).

7.5 Приймаючи участь в Акції та/або заповнюючи анкету Учасника Акції, всі Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на використання, зберігання та обробку їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N2297-VI із змінами та доповненнями, на їх передачу третім особам, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і зображення (фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без обмеження по території і терміну такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.6 Учасники Акції ознайомлені зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N 2297-VI із змінами та доповненнями.

7.7 Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/, під час оголошення результатів розіграшу Призу;

7.8 Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами Призу.

7.9 Відсутність в Учасника можливості отримати Приз на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від Призу і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення Призу.

7.10 Отримання Призу Акції допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови даних Правил Акції і отримали відповідне право згідно цих же Правил Акції, і лише ними особисто. Якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати Приз особисто, він не має права передати/уступити право отримання Призу третім особам та/або отримати Приз через представника.

7.11 Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов'язана із цією Акцією.

7.12 Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації, дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.

7.13 Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.

7.14 Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.

7.15 Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Офіційними умовами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

8. Інші положення:

o У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов'язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

o Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.

o Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

o Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

o Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

o Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

o Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

o Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов'язань за цими Правилами.

о Процедура визначення одержувачів Призів не переслідує мети отримання прибутку.

о Виконавець Акції залишає за собою право змінювати призовий фонд Акції та/або окремих видів призів Акції, або включити в Акцію інші призи, не передбачені цими Правилами.

о Всі учасники, які приймають участь у Акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров'я, які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов'язані з Акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров'ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь-яких претензій до Виконавця Акції та Замовника.

Отобрали лучшие на наш взгляд блоги и медиа форматы по архитектуре и городским инновациям. Благодаря оперативности публикации постов блог очень важен для коммуникации с клиентами.
Блог поможет улучшить взаимодействие сотрудников, предоставляет возможности для обучения. Он хорошо подходит для запуска новых проектов, для работы в неоднородных, больших коллективах. Блог помогает выявить различные взгляды на какой-либо вопрос.

Открытость для публикации постов и комментариев — хорошая возможность высказаться всем членам коллектива. Путём дискуссий на заданную тему блог помогает найти компромисс при наличии разных точек зрения. Для руководителей блог — возможность наладить взаимодействие с сотрудниками.
Интерес пользователей к различным видам благотворительности меняется в зависимости от возраста. Помощь только деньгами характерна для наиболее экономически активных пользователей в возрасте 25-34 лет и в возрасте 35-44 лет. Только делом чаще помогают молодые люди в возрасте 18-24, чем люди старшего возраста. Формы выражения благотворительной деятельности:

  • передача знаний и умений
  • передача денег, еды или имущества
  • бескорыстное выполнение работ или оказание услуг
  • иная поддержка
Термин «блог» был придуман Йорном Баргером в1997 году. Короткую форму слова «блог» придумал Питер Мерхольц. Эван Уильямс из Pyra Labs использовал «блог» как существительное и глагол. «To blog», означало «изменить свой блог или отправить на свой блог»). Это привело к созданию термина «блогер». В Pyra Labs был создан Blogger.com, что привело к популяризации блогерства.
16 МАРТА / 2018

Автор: Мария Ланина
Фотография: Unspalsh
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: hello@company.com
Телефон: +123 466 567 78
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda