location Київ, вул. М. Гришка, 3А та 5
metro Позняки
schedule Щоденно 10:00 - 22:00

Офіційні правила акції “Кіно та діти”

20.08.2021

Офіційні правила рекламної акції «КІНО І ДІТИ» (далі –  «Акція»)

у Торгівельному центрі «Аладдін»

(надалі – ТРЦ) у м. Київ, вул. Гришка, 3-А та 5.

1. В цих офіційних правилах Акції (далі – «Правила») використовуються наступні терміни:

1.1 “Партнер Акції” – кінотеатр «Miromax»

1.2 “Виконавець або Організатор” – Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЯЛТІ-РЕНТ», яке знаходиться за адресою: 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3А.

1.3 “Магазини-Партнери” – Магазини ТРЦ, а саме:

• Будинок Іграшок
• Бембі
• Sinsay
• Intertop
• Rozetka,
які здійснюють свою господарську діяльність на території ТЦ «Аладдін» за адресою: Україна, 02072, м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5, на підставі Договору оренди з Виконавцем.

1.4 “Учасник Акції” – фізична особа, яка під час Періоду Проведення Акції здійснила купівлю Дитячого товару у будь-якому Магазині-партнері, що знаходиться на території ТРЦ “Аладдін” (адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3-А та вул. Гришка, 5) на загальну суму рівну або більшу 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, пред’явила відповідний фіскальний касовий чек або товарний чек (далі – «Чек») в Місці отримання рекламних сертифікатів. Кожен Чек підлягає пред’явленню тільки один раз.

1.5 “Період Проведення Акції” – часовий проміжок, протягом якого проводиться Акція.

1.6 “Місце отримання рекламних сертифікатів” – 1 (перший) поверх ТРЦ «Аладдін» на інфостійці (будівля, розміщена за адресою м. Київ, вул. Гришка 3а) в атріумі.

1.7 Дитячий товар – вироби, виготовлені спеціально для дітей та товари, які можуть знадобитися дитині. Виконавець залишає за собою право вирішувати, чи підпадає придбаний товар Учасником Акції під термін «Дитячий товар».

2. Строки проведення Акції.

2.1 Період Проведення Акції – часовий проміжок з 10:01 години 20.08.2021 до 21:55 години 20.09.2021 включно.

3. Передача (видача) рекламного сертифікату Учаснику Акції здійснюється Виконавцем на інфостійці ТРЦ «Аладдін» та здійснюється після пред’явлення Учасником Акції Виконавцю відповідного фіскального касового чеку або товарного чеку та за вимогою Виконавця придбаного товару, якщо Дитячий товар був куплений у Магазинах-Партнерах на території ТРЦ
3.1. Учасник Акції за вимогою Виконавця зобов’язаний пред’явити для отримання рекламного сертифікату Чек та Дитячий товар Виконавцю, якщо Дитячий товар був куплений в Магазині-Партнері, а саме:
– Іntertop
– Sinsay
– Rozetka.
Зокрема, в магазині «Розетка» покупцю для участі в Акції потрібно надати Чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Світовенко Г.В.;

4. Право на участь в Акції.
Щоб стати Учасником Акції, покупцю необхідно протягом Періоду Проведення Акції здійснити купівлю будь-якого Дитячого товару товар у Магазині-Партнері на загальну суму рівну або більшу 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень, зокрема, при здійсненні покупки в магазині «Розетка», Учаснику Акції для участі в Акції потрібно надати Чек з адресою ТРЦ «Аладдін» або видаткову накладну з зазначенням ФОП Світовенко Г.В.
Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу зобов’язаний повністю виконувати всі умови даних Правил.

5. Призи Акції.
5.1. Призами Акції є рекламні сертифікати від кінотеатру «Miromax».
Виконавець залишає за собою право замінити Приз на рівноцінний або більш дорогий без додаткового узгодження та попередження про це.

5.2. Один Учасник Акції по одному чеку отримує лише один рекламний сертифікат.

6. Порядок участі в Акції.

6.1 Кожен Чек, який відповідає вимогам даних Правил, може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.

6.2 Чеки, які у разі перевірки Виконавцем не будуть підтверджені Магазином-Партнером, не надають право на отримання рекламного сертифікату. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних Чеків Учасником Акції Організатору/Виконавцю Акції перед врученням рекламного сертифікату.

6.3 Повторна реєстрація одного і того ж самого Чека забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований Чек не надає Учаснику Акції права на отримання рекламного сертифікату.

6.4 Кількість шансів на одного Учасника Акції не обмежується – Учасники брати участь у Акції, скільки забажають, за умови дотримання цих Правил, та за наявністю окремих Чеків, із зазначеною загальною сумою в кожному з них, не менше 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок).

6.5 До участі в Акції допускаються лише Чеки Учасника з датою та часом, які відповідають Періоду Проведення Акції.

6.6 Рекламний Сертифікат поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту рекламного сертифікату в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.

6.7 Рекламні Сертифікати можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

6.8 З моменту вручення рекламного сертифікату Учаснику Акції Організатор Акції не несе відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження рекламного сертифікату.

6.9 Якщо Учасник Акції не виконує пункт 3 або пункт 3.1 цих Правил, такий Учасник Акції втрачає право на отримання рекламного сертифікату.

7. Права та обов’язки Організатора Акції.

7.1 Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення рекламного сертифікату у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРЦ у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини, непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.
7.2 Організатор не несе відповідальності за подальше використання рекламного сертифікату Учасником Акції, після його здобуття. З моменту здобуття рекламного сертифікату Учасником Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.
7.3 Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі рекламного сертифікату у випадку, якщо Учасник Акції порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції.

8. Прикінцеві положення.

8.1 Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.

8.2 Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

8.3 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції/ відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.4 Факт участі в Акції означає повну згоду Учасників з даними умовами та Правилами Акції.

8.5 Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на офіційному сайті ТРЦ «Аладдін»: http://www.aladdin.ua/.

8.6 Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами рекламного сертифікату.

8.7 Відсутність в Учасника можливості отримати рекламний сертифікат на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора Акції причинами, прирівнюється до відмови Учасника від рекламного сертифікату і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції/Виконавця за невручення рекламного сертифікату.

8.8 Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов’язана із цією Акцією.

8.9 Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які дії або факти на власний розсуд Організатора Акції.

8.10 Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.

8.11 Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.

8.12 Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

9. Інші положення:
9.1 У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
9.2 Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Правилами Акції і повинен їх виконувати.
9.8 Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.
9.9 Процедура визначення одержувачів рекламних сертифікатів не переслідує мети отримання прибутку.

 

Акції та новини

location Київ, вул. М. Гришка, 3А та 5
metro Позняки
schedule Щоденно 10:00 - 22:00
Закрити